Izveštaj sa II sednice Gradskog odbora LSV NS

U sredu, 23. marta, održana je II sednica Gradskog  odbora kojom je predsedavao predesnik GrO, prim. dr Radovan Latinović, na kojoj je, nakon kraće diskusije, usvojen Pravilnik o radu saveta Gradskog odbora. Diskusijom je podvučena razlika između savetodavnog tela Gradskog odbora koji nije ograničen mandatom, i političkih i izvršnih organa GrO, čija dužina trajanja se ograničava mandatom.

Na sednici je jednoglasno izabrana predsednica Saveta za zdravstvo Gradskog odbora LSV Novi Sad, Jadranka Crnomarković Lunić.

Potom je Gradski odbor jednoglasno usvojio predlog da se Kristini Meneši dodeli mandat odbornice u Skupštini grada. Nakon ove odluke, Odbornička grupa LSV u Skupštini grada je podnela Gradskoj izbornoj komisiji obaveštenje o zameni odbornika, pošto je dosadašnji odbornik, Miloš Pankov, podneo ostavku radi imenovanja na drugu funkciju. Podneta je i molba predsedniku Skupštine grada da se na zasedanju Skupštine, zakazane za 25. mart, uvrsti razmatranje predloga o dodeli mandata novom odborniku.
Na kraju sednice, Aleksandra Jerkov, potpredsenica Gradskog odbora, portparloka LSV i republička poslanica, obavestila je prisutne o početku kampanje od vrata do vrata, kojom koordinira kao administratorka za nove članove i sigurne glasove. Napomenuto je da je DtD kampanja obaveza za sve kandidate za odbornike.

Prethodni tekst„Naši ljudi za našu kuću“ u MO Bukovac
Sledeći tekstLSV: Objasniti grešku ili „grešku“