Izvorišta vode u Novom Sadu ugrožena i izložena zagađivanju

vodazagadjenje20150321

Sva tri izvorišta vode u Novom Sadu – „Ratno ostrvo“, „Petrovaradinska ada“ i „Štrand“ su ugrožena i kontinuirano izložena zagađivanju iz pravca Dunava i zaleđa, odnosno naselja u blizini izvorišta, istakli prof. dr Božo Dalmacija i dipl. ing. Dragan Ivanović.

Koje mere treba preduzeti

Oni su na tribini „Da li štitimo izvorišta vode?“, koju je povodom 22. marta, Svetskog dana voda organizovao Stručni savet za zaštitu životne sredine Gradskog odbora Lige socijaldemokrata Vojvodine Novi Sad, zaključili da se moraju preduzeti mere za sprečavanje zagađenja u zoni izvorišta. Među merama koje predlažu Dalmacija i Ivanović su izmeštanje objekata od značaja za zagađenje izvorišta, remedijacija zagađenog prostora, izmeštanje izliva gradskih otpadnih voda, održavanje hidrauličke barijere u funkcionalnom stanju, rekonstrukcija kanalizacije…

– Jedna od najvažnijih mera za obezbeđivanje zaštite izvorišta je stalno sprovođenje monitoringa. To je praćenje kvaliteta podzemnih voda, kako bi se na vreme uočilo kretanje zagađenja prema bunarima izvoršta, na osnovu čega se mogu na vreme preuzeti adekvatne mere u cilju zaštite izvorišta – naglašeno je na tribini.

Kako je istaknuto, sve ove mere iziskuju velika ulaganja i stručni rad, za šta bi Grad Novi Sad morao pronaći rešenje, da li uz pomoć razvojnih fondova ili na drugi način, da se obezbede sredstva i primene mere zaštite izvorišta, jer će u suprotnom izvorišta biti izložena riziku da budu ugrožena preko granice koja će obezbediti zdravu vodu za piće, što u krajnjoj instanci može dovesti do njihovog gašenja.

Ko/šta zagađuje izvorišta

Gledajući pojedinačno, „Petrovaradinska ada“ ugrožena je prisustvom sidrišta brodova u samoj zoni izvorišta, neovlašćenim saobraćajem kroz izvorište, prisustvom naselja „Dunavac“ sa nehigijenskim septičkim jamama, divljim deponijama, marinom plovila na motorni pogon, koji se nalaze u rukavcu Dunava u zoni izvorišta, itd.

– Izvorište „Štrand“ spada u najugroženija novosadska izvorišta s obzirom na to da je locirano u visoko urbanizovanom delu grada, a najverovatnije je zagađeno iz kanalizacione mreže, zbog čega već duži period nije u funkciji. Izvorište „Ratno ostrvo“, koje u ovom momentu daje više od 50% vode potrebne za grad, ugroženo je blizinom rafinerije, u kojoj nisu sanirana zagađenja iz vremena bombardovanja i zbog čega je izgrađena hidraulička zavesa (niz od 12 bunara) sa pripadajućom opremom, kako bi se na vreme reagovalo na pojavu zagađenja iz pravca rafinerije. Nažalost, ovaj niz bunara nije u funkcionalnom stanju, jer je objekat sa opremom devastiran, oprema odneta, a bunari hidrauličke zavese nisu u funkciji. Izvorište ugrožava blizina naselja, divlje deponije, poljoprivredno zemljiše, itd – napomenuli su učesnici tribine.

Ivanović je naglasio da zaštita izvorišta spada u sistematske mere, koje se moraju pažljivo planirati, ali i izvesti u planiranom obimu.

Prethodni tekstTribina GrO LSV Novi Sad povodom Svetskog dana voda
Sledeći tekstPolicija da proveri šta se događa u JKP „Informatika“