Kolar: EU je svetla budućnost Srbije

robertkolar-1

Liga socijaldemokrata Vojvodine u svakom svom aspektu postojanja i političkog delovanja u potpunosti podržava sve aktivnosti svih političkih činilaca u Srbiji na planu evrointegracija Republike Srbije.

Poslanička grupa LSV u Skupštini AP Vojvodine samim tim posebno pozdravlja i podržava ovakve inicijative, ovakav vid regionalne saradnje koji nedvosmisleno doprinosi i posebno ubrzava evrointegracije cele Srbije – rekao je pokrajinski poslanik LSV u pokrajinskoj Skupštini Robert Kolar na današnjoj sednici Skupštine AP Vojvodine na temu „Dunavska strategija – nova uloga regiona“.

Vojvodina je na pravcu međunarodne regionalne saradnje

Kolar je istakao da su osnova programskih načela LSV u potpunosti podudarna sa osnovnim načelima Evropske unije, prvenstveno po dva osnova. Jedan je sloboda, ravnopravnost, ljudska prava, a drugi osnov se tiče regionalizacije, regionalnog delovanja, regionalnog povezivanja. On navodi da je krajnji proizvod toga brisanje državnih granica u oblicima kakve nacionalne države podržavaju. Kako kaže, ovakve konferencije ulivaju nadu na svetliju budućnost koja je pred Republikom Srbijom i, samim tim, pred AP Vojvodinom.

– A EU jeste svetla budućnost Srbije, po mom dubokom uverenju i po uverenju Lige socijaldemokrata Vojvodine. A regionalno povezivanje, regionalno delovanje, regionalizacija Srbije i međunarodna regionalna saradnja jeste jedan od glavnih pravaca međunarodnih aktivnosti AP Vojvodine, Vlade i Skupštine AP Vojvodine – ukazao je Robert Kolar.

Dunavsku strategiju izdvaja konkretnost

Poslanik LSV je istakao da Dunavsku strategiju, od svih strategija Evropske unije, izdvaja konkretnost. Kako je rekao, nesporno je da od političkih povezivanja ima koristi, pogotovo kad su afirmativna.

– Ali kada govorimo o međunarodnom saobraćaju, o korištenju dunavskih potencijala za poboljšanje međunarodnog i unutardržavnog saobraćaja, kada govorimo o ekologiji kao jednom od gorućih problema u AP Vojvodini, kada govorimo o obrazovanju kao možda najvećoj potrebi u celoj državi, i ako to postavimo na osnove međunarodne saradnje i uzimanje iskustava od onih koji su dobar deo tih procesa prošli, onda možemo da kažemo da su ovakve strategije, ovakvi projekti kao što je Dunavska strategija, nešto izuzetno konkretno. Naravno, važno je da što pre, a to je sa Dunavskom strategijom slučaj, sve međunarodne saradnje istisnu politiku i celu priču prepuste isključivo i samo struci – naglasio je on.

Prema Kolarovim rečima, Vojvodini i Srbiji od posebnog je značaja i standardizacija, odnosno ujednačavanje – da se dogovornim projektima što brže i što efikasnije uloženi novac i uložena energija dovedu do konkretnog rezultata i konkretnog boljitka.

– A posao svih nas iz ove Skupštine i Vlade APV i svih političkih aktera u Republici Srbiji jeste da građanima približimo šta je to o čemu mi pričamo, šta je to što ljudi iz Evropske komisije, EU, Dunavske strategije govore. Treba da im konkretizujemo, da im to približimo i biće nam svima lakše – zaključio je Robert Kolar.

Prethodni tekstZašto se digitalizacijom kulturne baštine bavi Treća Srbija a ne ustanove kulture?
Sledeći tekstAntifašistički skup – obeležavanje godišnjice 07. oktobra