Narkomanija je izlečiva bolest

narkomanija

U poslednjih deset godina zabeležen je porast broja narkomanskih zavisnika 300%, rečeno je juče na tribini o narkomaniji i zdravstvenoj zaštiti, koju je u okviru serije tribina „Naši ljudi za našu kuću“ organizovao Mesni odbor „Salajka“.

Kako je istakao direktor Centra za socijalni rad Gojko Vujnović u društvu postoji opšte mišljenje da je narkomanija najrasprostranjenija u urbanim sredinama, i među određenom populacijom, međutim to nije slučaj. Zapaža se širenje ove pojave i u ruralnim sredinama, među različitim profilima ljudi.

– Na teritoriji opštine Novi Sad registrovano je preko hiljadu heroinskih ovisnika, ali se nezvanično procenjuje da ih ima više od dve hiljade, jer iz raznih razloga nije moguće utvrditi tačan broj. U proteklom periodu primetno je širenje narkomanije ne samo u Novom Sadu i Srbiji, nego globalno. Ovo je složen društveno-medicinski problem, pojavljuje se u svim sredinama, među svim društvenim slojevima, verskim i nacionalnim zajednicama, nažalost nezavisno od starosne dobi – kazao je Vujnović, dodajući da su zabeleženi slučajevi korišćenja marihuane i hašiša kod učenika u osnovnim školama.

On je ukazao na povezanost narkomanije i kriminala, i klasifikovao više pojavnih oblika ovakvog kriminala – primarni koji podrazumeva proizvodnju i stavljanje droge u promet i sekundarni u koji se ubrajaju dela počinjena pod uticajem narkotika. Takođe je izneo poražavajuć podatak da je preko 2/3 razbojništava povezano sa dejstvom psiho-aktivnih supstanci.

Na ovoj tribini je učestvovao i pomoćnik pokrajinskog sekretara za zdravlje prim. dr Radovan Latinović, i on je govorio o medicinskim aspektima zavisnosti od narkotika. Prisutnima je skrenuo pažnju na vrste supstanci, na načine delovanja, kao i na posledice koje imaju po organizam, a dotakao se i samog sindroma zavisnosti.

– U prilog nepostojanju tačne statistike o zavisnicima ide i sindrom takozvanih „vikend narkomana“. Tačan broj zavisnika se ne može utvrditi jer stanje intoksikacije varira – periodično ili hronično. „Vikend zavisnici“ – a ime sve objašnjava, čine veoma značajan broj zavisnika svuda, pa tako i u Novom Sadu – objasnio je doktor Latinović.

Na tribini je zaključeno da je narkomanija bolest za koju postoji izlečenje. Kao najbitniji preduslov navedena je motivacija, jer lečenje bez motivacije, i pored odličnog bolničkog tretmana i saradnje sa najboljim lekarima, neće dati očekivane rezultate. Pored borbe protiv ove pošasti, koja je detaljno planirana u Strategiji za borbu protiv droge u Republici Srbiji, postoje i aspekti socijalne zaštite koji su podjednako bitni. Oni podrazumevaju rehabilitaciju bivših zavisnika i njihovu reintegraciju u društvo – sa akcentom na obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje. To su samo neka od pitanja kojima se bavi Centar za socijalni rad i stručnjaci zaposleni u njemu.

Moderator ove tribine bio je predsednik Mesnog odbora „Salajka“ Lazar Golubović, a koordinatorka serije tribina „Naši ljudi za našu kuću“ je članica IO GrO LSV NS Milica Vlaisavljević.

Prethodni tekstLigaški sportski dan
Sledeći tekstObeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi