LSV zatražio da se novi most zove Most 23. oktobra

Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine podneo je inicijativu, povodom 75 godina od oslobođenja, da se novi železničko-drumski most u Novom Sadu nazove Most 23.oktobra.

Inicijativa da se novi most nazove po Danu oslobođenja Novog Sada podneta je Komisiji za nazive delova naselјenih mesta i javnih službi Skupštine grada.

U obrazloženju se podseća na to da je dana 23. oktobra 1944. godine, nakon tri i po godine okupacije, Novi Sad oslobođen od fašizma.

Tog dana u Novi Sad su ušli borci 2. batalјona Novosadskog partizanskog odreda i na Gradskoj kući istakli zastavu Odreda.

Nešto kasnije tokom prepodneva, u grad ulaze i dve čete 1. batalјona Novosadskog partizanskog odreda, a zatim i delovi jedinica Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine i 7. vojvođanske brigade. Istog dana, održana je sednica prvog narodnooslobodilačkog odbora, gde je obavlјena procedura oko njegovog konstituisanja i data su uputstva za preuzimanje vlasti.

– Imajući u vidu značaj ovog datuma – Dana oslobođenja, veliko stradanje Novog Sada – Grada heroja, odnosno njegovog stanovništva u Drugom svetskom ratu, kao i činjenicu da se antifašističke vrednosti nalaze u samim temelјima kulture života u našem gradu, predlažemo Komisiji da podrži ovu inicijativu od značaja za kulturu sećanja Novog Sada i usvoji ovakav predlog, verujemo na zadovolјstvo svih naših sugrađanki i sugrađana – navodi se u obrazloženju inicijative.

Gradski odbor
Lige socijaldemokrata Vojvodine
Novi Sad