Slobodanka Markov

Rođena 1977. godine u Novom Sadu, po zanimanju je klasična filološkinja, a trenutno završava studije prava na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.

Bila je osnivačica Mesnog odbora LSV Futog 1997. godine.

Od 1997. do 2000. godine obavljala je poslove sekretarke Gradske organizacije i pomoćnice sekretara Glavnog odbora LSV, predstavljala je stranku na različitim međunarodnim kongresima u zemlji i Evropi.

Članica je Predsedništva i predsednica Izvršnog odbora GrO LSV Novi Sad.

Povezane aktivnosti