Predizborni program GrO LSV Novi Sad 2016

Mi imamo i program i ljude za naš Novi Sad

“LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE – NENAD ČANAK”

Nenad Čanak
diplomirani ekonomista

Branislav Bogaroški
diplomirani pravnik

Maja Sedlarević
magistarka rodnih studija

Aleksandar Jovanović
master dipl. sociolog

Aleksandar Kravić
diplomirani pravnik

Slobodanka Markov
klasični filolog

Robert Kolar
master dramski umetnik

Bogdan Kolarski
inženjer elektrotehnike i telekomunikacija

Kristina Meneši
profesor istorije

Nenad Vezmar
student

Nebojša Mudrinski
master inženjer mašinstva

Tijana Milošević
diplomirana pravnica

Slobodan Zonić
tehničar hidronautičar

Dušan Bajić
diplomirani ekonomista

Nada Lazić
dipl. hemičar-penzioner

Damir Kondić
master ekonomista

Željko Kačavenda
diplomirani geograf-turizmolog

Jarmila Agarski
homeopata

Đorđe Basarić
magistar tehničkih nauka – saobraćaj

Kristijan Nađ
master inženjer menadžmenta- energetski menadžer

Nada Ilić
diplomirani farmaceut specijalista

Miloš Pankov
magistar lingvističkih nauka

Damir Rajtenbah
elektrotehničar

Zvjezdana Bečelić
diplomirani sociolog

Branislav Stefanović
operativni menadžer

Petar Krajčinović
diplomirani ekonomista

Dragana Milošević
diplomirani biolog

Zoran Janković
diplomirani ekonomista

Ivan Momčilović
arhitektonski projektant enterijera i dizajna

Jasmina Nikčević
vaspitač

Nikola Lekić
kuvar

Dušan Tomić
diplomirani ekonomista

Marijana Bijelić
diplomirani biolog

Vladimir Kranjčević
ekonomista

Aleksandar Borbaš
student Prirodno-matematičkog fakulteta

Milica Vlaisavljević
dipl. sociolog

Mirko Grujičić
diplomirani profesor filozofije

Andraš Jenei
hidro-nautičar tehničar

Sonja Golubović
profesor

Saša Pejanović
diplomirani marketing menadžer u sportu

Srđan Tornjanski
diplomirani inženjer poljoprivrede

Marta Nađ
ekonomista

Lazar Golubović
diplomirani politikolog

Slobodan Jovanović
doktor nauka specijalista medicinske biohemije

Hasina Ratkov
studentkinja Pravnog fakulteta

Pavle Zorić
poljoprivredni tehničar

Rade Maleš
student

Ljiljana Bugarin
strukovni ekonomista

Stojan Nenadović
ekonomista

Kolja Kočiš
diplomirani menadžer u lovnom turizmu

Milena Popović Subić
dipl. pravnica

Zoran Donevski
elektro tehničar Automatike i računarske tehnike

Bojan Šimek
mašinski tehničar

Anna Topolska
penzionerka

Đorđe Subotin
tehničar biljne proizvodnje

Zvezdan Stupar
diplomirani pravnik

Maja Barat Marković
dipl. tekstilni inženjer za dizajn i projektovanje tekstila i odeće

Milan Rajin
tehničar poljoprivredne i prehrambene struke

Kosta Đurđev
magistar Ekonomskih nauka

Sonja Živankić Opruc
master inženjer građevinarstva

Novosađanke i Novosađani,

Novi Sad odavno nije velik grad, sa fino uređenom infrastrukturom i komunalnim sektorom koji prati sve njegove potrebe. Godinama, pa i decenijama, naš grad je rastao, dok je sistem koji treba da servisira njegove potrebe trpeo dovođenje podobnih umesto stručnih i sve veću birokratiju.

Novi Sad je dočekao da više ne umeju ni da ga raskopaju a da ne izazovu višemesečni kolaps u saobraćaju. Dočekali smo da vodu osveštavaju, da autobuske linije zaobiđu pojedine delove grada, a prilikom rekonstrukcije trga zaborave podzemnu garažu, za koju je postojao projekat. Dočekali smo da nam grad bude prljav, da deponija nadvisi autoput, a psi lutalice da usmrte labudove u Dunavskom parku. Dočekali smo da je veoma važna vest kad postave jedan najobičniji semafor. Dočekali smo da se budžet za kulturu prepolovi, da se izložbe cenzurišu, a da se posela i estrada finansiraju novcem svih nas. Redovi u domovima zdravlja, liste čekanja u vrtićima, novac za ekologiju u rukama sumnjivih ali podobnih koji se ekologijom ne bave…

Gradska preduzeća, umesto da zarađuju, gutaju kroz subvencije i ono malo novca koji je Novom Sadu preostao.
Novosađani su čuveni kao redovne platiše računa. Zaslužujemo, svi zajedno, bolji i uređeniji komunalni sistem, grad koji je udobno i uljudno mesto za život.

Za to su danas potrebni ozbiljni, teški i pažljivi rezovi.
Znate i sami, to nije posao koji se radi preko noći. To mogu samo stručni, školovani i ljudi iza kojih su decenije rada u komunalnom sektoru, upravi, institucijama i ustanovama kulture i zdravstva.
Liga socijaldemokrata Vojvodine za Novi Sad ima i program i ljude. Novom Sadu su potrebni iskusni i energični menadžeri, a ne politikanti.

Dušan Bajić

Javna i javna komunalna preduzeća neophodno je pod hitno vratiti na njihovu osnovnu delatnost

Menjale su se države, menjali su se sistemi, a komunalni sektor je ostao na nivou kao onih dana kad je osnivan.

Godinama, iz različitih razloga, javna i javna komunalna preduzeća širila su svoju delatnost, od kojih većina nema ni utemeljenje. Ne postoje opravdanja za to da grad bude podeljen na prvu, drugu ili treću kategoriju. Svaki deo grada mora se tretirati kao da je sâm centar, zato što je to sve – Novi Sad.

Kada „Parking servis“ ne izgradi nijednu javnu garažu, nego samo proširi polja naplate, to je najbolji dokaz da oni koji ga vode ne znaju šta im je posao. Gradićemo javne garaže u svim delovima grada gde za tim postoji potreba.

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ nije izgradilo nijedan novi park, redovno održavanje radili su samo u širem centru grada. Gde su nove zelene površine na Klisi, Sajlovu, u Rumenki, Futogu i na Novoj Detelinari i u mnogim drugim delovima grada? Ne bave se svojim poslom jer su preopterećeni neosnovano nametnutim delatnostima, kao što su briga o gradskoj plaži Štrand ili pristan na Dunavu, „Dino park“…

U postojeće preduzeće, kao što je JP SPC „Vojvodina“, koje u svojoj delatnosti ima i brigu o gradskom sportu, ali i velik broj poslovnih prostora, kvalitetnom reorganizacijom neophodno je spojiti srodne delatnosti drugih preduzeća. Spens je, tako, sigurno preduzeće koje treba da se stara i o Štrandu i o svim zatvorenim ili otvorenim sportskim prostorima u gradu. Takođe, trebalo bi da Grad fuzioniše dosadašnje preduzeće JKP „Poslovni prostor“ i sav njegov kadrovski potencijal i imovinu fuzioniše u reorganizovani Spens, jer u znatnom delu imaju identičnu delatnost – najam poslovnog prostora.

Posao JKP „Lisje“ jeste sahranjivanje preminulih sugrađana, a ne građevinska operativa. Odbacićemo sve suvišne delatnosti ovog preduzeća i bazirati ih na kvalitetnu i dostojanstvenu uslugu sahranjivanja preminulih sugrađana. Naravno, istim prioritetom, trebalo bi raditi na proširenju usluga na sremsku stranu i naseljena mesta.

U ranijim periodima započeli smo projekat pripreme novosadske deponije da postane regionalna deponija, pokrenuli rad fabrike za separaciju otpada i otpočeli tretman otpada kao profitabilnog resursa. Aktuelna gradska vlast je te projekte neosnovano zaustavila, kao i projekat primarne selekcije otpada. Odmah po preuzimanju upravljanja gradom i tim preduzećem, vratićemo ga na pravac koji je osnovna svrha njegovog poslovanja i njegova osnovna delatnost.

Kao što je osnovna delatnost JKP „Vodovod i kanalizacija“ briga o kvalitetnom snabdevanju vodom, širenju kanalizacione mreže na svaki deo grada, osavremenjavanju tretmana otpadnih voda i privođenje nivou kakav Novi Sad zaslužuje, kroz izgradnju modernih prečistača i fabrika za preradu otpadnih voda, tako je posao JKP „Novosadska toplana“ osavremenjavanje, praćenje i primena novih tehnologija i obnovljivih izvora energije, a ne puko grejanje, bez obzira na cene i kvalitet energenata.

Gradski prevoz je, u pravom značenju te reči, saobraćajni krvotok grada i on ne može biti zadovoljen nabavkama neprimereno malog broja novih vozila i nedovoljnim remontovanjem postojećih vozila. Kao što su u kratko vreme dok je ligaški kadar vodio to preduzeće nabavljena 32 nova vozila i detaljno remontovano nekoliko desetina postojećih vozila, tako bi i danas trebalo sistemski i kontinuirano obnavljati vozni park JGSP, koji je u ovom momentu najstariji u istoriji preduzeća.

Za svaki resor, za svaku komunalnu oblast, za svako preduzeće imamo detaljan program i stručne ljude.

Ne postoji višak zaposlenih, nego loše raspoređenih u komunalnom sektoru i gradskoj upravi. Dokaz za to jesu delovi grada u koje komunalne službe, poput „Čistoće“, „Gradskog zelenila“, „Vodovoda i kanalizacije“ ili JGSP i najvećeg broja drugih preduzeća ne samo da ne ulaze nego ih nemaju ni u svojim poslovnim planovima. Da bi se svaki deo grada infrastrukturno i komunalno prilagodio tome da bude ugodno mesto za život, potrebni su ljudi. Ali stručni i na pravim mestima.

Institucije kulture, kulturna baština grada i gradske manifestacije iz oblasti kulture moraju biti u prvom planu gradske politike i ne smeju biti predmet stranačkih programa i opredeljenja

U prethodnom periodu nije poštovan multikulturalni karakter Novog Sada. Sredstva za programe ustanova kulture višestruko su umanjena. Prohodnost na konkursima imale su organizacije i pojedinci bliski gradskoj vlasti.

U narednom periodu neophodno je doneti strategiju razvoja kulture. Da se u kulturu vrate stručni i kvalitetni ljudi koji poštuju ovaj grad, poznaju ga i koji će razviti sve njegove kreativne potencijale.

Neophodno je obezbediti i očuvanje novosadskog urbanističkog ambijenta i zaštititi graditeljsko nasleđe Novog Sada.

Jedan od prvih prioriteta biće i uspostavljanje posebne gradske uprave za Petrovaradinsku tvrđavu, za njenu zaštitu i unapređenje njenog statusa.

Skupština grada, Gradsko veće i Gradska uprava Novog Sada moraju početi da se bave onim što im je posao – na prvom mestu, donošenjem odluka i strategija za razvoj Novog Sada u komunalnom i infrastrukturnom smislu

Poslednjih godina svedoci smo da aktuelne vlasti i ne znaju i zaboravljaju svrhu postojanja Skupštine grada, gradskih uprava i Gradskog veća. To zasigurno nije visoka politika, bavljenje oblastima za koje grad nije nadležan, dodvoravanja stranačkim centralama, a na štetu grada i stanovništva, stranačka potkusurivanja i slično. U novom sazivu Skupštine grada već na prvoj sednici vratićemo tu instituciju njenoj nameni.

Bez obzira na to da li su iz redova vlasti ili opozicije, odbornici u gradskom parlamentu ušli su u njega uz podršku određenog broja građanki i građana i kao takvi su im za svoj rad odgovorni. Da bi svoj posao mogli obavljati u skladu sa ukazanim poverenjem, moraju imati puno pravo da učestvuju u raspravama i analizama svih predloga odluka koje se pred njih stavljaju. Praksa da vladajuća većina na mala vrata i po hitnom postupku izglasava ključne gradske odluke bez ravnopravnog učešća u raspravi svih odbornika i odbornica biće odmah prekinuta.

Skupština grada, kao najviše reprezentativno telo svih građanki i građana Novog Sada, na redovnim i tematskim sednicama svakih šest meseci detaljno će razmatrati rad svakog gradskog resora i svakog gradskog preduzeća, ustanove ili institucije i, bez izuzetka, njihovih rukovodstava, menadžmenta i direktora.

Ustanove i institucije iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, brige o deci i brige o starima ogledalo su odnosa svake vlasti prema svojim građanima

Budućnost svakog grada jesu deca. Predškolska uprava u Novom Sadu treba da širi svoje kapacitete, da gradi vrtiće i zapošljava stručni kadar, a ne da ga otpušta. Jedan od naših prioritetnih poslova biće da se prošire kapaciteti predškolske ustanove i da svako dete bude upisano u predškolsku ustanovu bez liste čekanja, jer rani početak i podsticaj najvažniji su za razvoj deteta, da se broj dece u grupama smanji na 15 (za decu od godinu do tri godine) i na 15–18 (za decu od četiri do sedam godina). Neophodno je nastaviti s praksom subvencionisanja i saradnje s privatnim vrtićima.

U svim objektima Doma zdravlja „Novi Sad“ neophodno je postaviti upravnika, koji bi odgovorno vodio objekat i radio u struci. Višak nemedicinskog kadra trebalo bi prerasporediti na administrativne poslove u svim objektima, kako bi rasteretili medicinsko osoblje. U nekim objektima invalidi nemaju adekvatne pristupe zdravstvenim uslugama i to će biti jedan od prioriteta budućeg menadžmenta. Školski dispanzer u Njegoševoj ulici, koji je iseljen da bi se renovirao, a sad je prazan, potrebno je ponovo aktivirati, kako bi učenicima s te teritorije bila

dostupna zdravstvena zaštita. Imamo rešenje za liste čekanja i insistiramo na izgradnji novosadske gradske bolnice.

Apotekarskoj ustanovi neophodna je pomoć države, da politikom cene lekova i nabavke istih, omogući njeno profitabilno poslovanje, kao što je to bio slučaj do pre nekoliko godina. Gradske vlasti ne mogu da utiču na odluku države, ali svakako mogu da pokrenu to pitanje i svojim zalaganjem dovedu do toga da resorna ministarstva i država pristupe rešavanju ovog problema, umesto da budu nemi posmatrači.

Svi mi iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, bićemo garant posvećenog bavljenja i rada u oblastima za koje je gradska vlast zadužena

Ova gradska vlast pokazala je sve najgore strane i svu nestručnost, neposvećenost i neznanje. Osim toga, nivo politikantstva, najgoreg oblika međustranačke trgovine sredstvima svih građanki i građana, nečinjenje i finansiranje ličnog i stranačkog promovisanja gradskim novcem samo su neke od stvari koje su obeležile mandat odlazeće gradske vlasti.

Novom Sadu je za gradonačelnika potreban domaćin, a ne protokolarna ličnost. Novom Sadu je potreban menadžer koji će 24 sata, 365 dana brinuti o sistemu, o vodosnabdevanju, grejanju, da su pijace pune, da su linije gradskog prevoza smisleno i adekvatno raspoređene. Novom Sadu je potreban gradonačelnik koji će svakodnevno nadzirati, korigovati i usmeravati rad direktora komunalnih preduzeća, čelnika gradskih uprava i rad članica i članova Gradskog veća. Da bi to mogao raditi, gradonačelnik mora biti menadžer s velikim iskustvom u rukovođenju gradskim sistemima i osoba od ugleda i autoriteta. Novom Sadu ne treba gradonačelnik kojem će upravljanje ovako zahtevnim sistemom biti prvo radno mesto ili mesto za polaganje pripravničkog ispita.

Svako imenovano i postavljeno lice koje će biti zaduženo da preuzme odgovornost za rukovođenje bilo kojim gradskim resorom, garantovaće ličnom imovinom za uspeh i razvoj oblasti za koju odgovornost preuzima i biti smenjen i odgovarati ukoliko taj resor ne napreduje ili bude lošiji nego pre preuzimanja.

Detaljan program Gradskog odbora LSV Novi Sad za Novi Sad preuzmite ovde:

Sve komentare možete nam poslati na
predlozi@lsvns.rs

UME, ZNA I MOŽE

Dušan

Bajić

Gradonačelnik Novog Sada

Najuspešniji direktor više novosadskih preduzeća. Dušan Bajić, rođen je 1956. godine u Novom Sadu.
Po zanimanju je diplomirani ekonomista.
Više od 30 godina svoje karijere posvetio je novosadskoj privredi i komunalnim preduzećima.

Zna šta su Šodroš, Mrca i Rotkvarija.
Pitajte sve koji ga poznaju ili koji su radili sa njim
i svi će vam reći isto: Da je Novom Sadu neophodan menadžer, upravo kakav je Dušan Bajić.

Novom Sadu je potreban iskusan menadžer, a ne politikant!