Predstavljanje predloga predizbornog programa u MO Jugovićevo

Jugovicevo