Predstavljanje predloga predizbornog programa u MO Novo Naselje i Satelit

Novo Naselje 3 Novo Naselje 1