Predstavljanje predloga predizbornog programa u MO Petrovaradin i Bukovac

Petrovaradin-Bukovac-2 Petrovaradin-Bukovac-1