Šta je sa privatizacijom Luke Novi Sad?

BEOGRAD – Poslanička grupa Lige socijaldemokrata Vojvodine neće podržati Zakon o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, pre svega zbog namere da se privatizuje Luka Novi Sad, kao jedino profitabilno državno preduzeće u Novom Sadu, istakla je juče poslanica LSV Nada Lazić.
 LSV
Tokom rasprave o tom zakonu poslanica LSV je je upozorila da je izostala javna rasprava o tom aktu, da su samo obavljene konsultacije od dva i po sata u Privrednoj komori Srbije, 7. septembra 2016. godine, a u kojima su učestvovali samo predstavnici privrednih društava za brodarstvo i grupacije za luke i pristaništa Privredne komore Srbije, dok niko nije predstavljao Direkciju za vodne puteve, koja se ovim aktom gasi, zatim stručnu i zainteresovanu javnost, niti je iko zastupao interese građana, lokalnih samouprava i zaposlenih u ovoj oblasti.
Bez usaglašavanja sa EU  Nada Lazić je ukazala i da je, za razliku od brojnih zakona kod kojih je postojala obaveza usklađivanja sa propisima EU, u ovom slučaju to izostalo.
– Dakle, donosi se zakon po svom nahođenju, ne usaglašavajući ga sa bilo kojim propisom Evropske unije u ovoj oblasti. A upravo iskustva iz evropskih zemalja i njihovih velikih luka mogu da pomognu da ne pravimo greške dajući u privatne ruke baš sve – istakla je ona podsećajući da su luke u rukama države u SAD, Nemačkoj, Francuskoj i većini zemalja, te da je države ta koja pravi infrastrukturu da bi privatni kapital došao i imao svoju imovinu u okviru luke.
Ne privatizovati baš sve
Lazić je podsetila da u Srbiji postoji 11 luka od međunarodnog značaja, od čega osam na Dunavu, da jedino nije privatizovana ona u Novom Sadu, ali da je u postupku privatizacije. Dodala je da ta luka ima dobre kapacitete za razvoj i da se nalazi na raskrsnici Koridora 10 i Koridora 7, što joj dodatno daje na značaju. Ona je upozorila da je Vlada Srbije 30. januara 2016. godine donela zaključak da se pokreće inicijativa za privatizaciju te luke, da je Ministarstvu privrede do 30. marta 2016. godine trebalo da pristignu ponude po pozivu za privatizaciju Luke Novi Sad, a da je u pozivu potencijalnim ulagačima u Luku Novi Sad ponuđeno da sami predlože model privatizacije.
– Želela bih da znam dokle se stiglo sa privatizacijom Luke Novi Sad. U međuvremenu traje „prepiska“ malih akcionara Luke Novi Sad, a ja sam u prethodnom sazivu postavljala pitanje u vezi sudbine ove luke u njihovo ime. Naime, 99,38 odsto kapitala pripada državi, a manjinski  vlasnici drže 0,62 posto i oni su se obratili Ministarstvu privrede tražeći da upišu svoje akcije bez naknade, kako bi i one ušle u prodaju u postupku privatizacije, ali dobili su odgovor da to nije po zakonu. Onda su se obratili predsedniku vlade, da im pomogne, međutim nisu dobili odgovor, pa pretpostavljaju da to pismo nije ni stiglo do premijera – navela je Lazić. Dodala je da su mali akcionari njoj uputili molbu da njihov zahtev prosledi Aleksandru Vučiću, kako bi on bio upoznat sa problemom jer bi, u suprotnom, mogli da ostanu uskraćeni za upis svojih akcija.
Ukidanje Direkcije za vodne puteve
Govoreći dalje o predloženim izmenama zakona, Nada Lazić je zamerila da se njime ukidaju nadležnosti postojeće Direkcije za vodne puteve, navodno  zbog neefikasnog trošenja sredstava, pa je predviđeno da se sredstva koja je koristila Direkcija, dominantno za održavanje tehničkih ispravnosti polovila i plaćanja zarada članovima posade, ubuduće koriste za finansiranje i izvođenje radova tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva kroz sprovođenje postupaka javne nabavke.
– Pošto predlog zakona ne sadrži podatke o poslovanju Direkcije u prethodnom periodu, molim vas da nas upoznate sa visinom sredstava koja će biti iskorišćena za finansiranje izvođenja radova tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih plovnih puteva. U obrazloženju predloga zakona propustili ste da navedete i sve troškove reorganizacije i racionalnizacije poslovanja Direkcije za vodne puteve u narednom periodu – istakla je Lazić. Napomenula je i da obrazloženje ne sadrži iskustva drugih zemalja iz okruženja koje imaju slične probleme, a na osnovu kojih bi se mogla oceniti celishodnost predloženih izmena.
Takođe, poslanica LSV je zamerila i što u obrazloženju nema preciziranih troškova koje će primena zakona stvoriti građanima i privredi, osim napomene da će nova rešenja prouzrokovati dodatne troškove za brodarska privredna društva i luke, zbog obaveze angažovanja subjekata licenciranih za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja ili organizovanja samozaštitne delatnosti. Lazić je upozorila i da predlog zakona propisuje obaveze za brodare da donose sopstvene planove hitnih mera za pomoć žrtvama i njihovim porodicama, koji uključuju prevoz, smeštaj i medicinsku pomoć žrtvama i njihovim porodicama u slučaju plovidbenih nezgoda na  unutršnjim vodama.
– Ko odobrava ove planove i da li će se oni usklađivati sa poslovima koje sada obavlja Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije – zapitala je ona ocenjujući da se ova norma zapravo neće ni primenjivati, već da će samo predstavljati dodatnu obavezu brodarima koji će te planove morati da naprave.
(BILSV, 26.10.2016)
Prethodni tekstNovi Sad konačno vojnom paradom slavi Dan oslobođenja
Sledeći tekstNAJAVA DOGAĐAJA