Za luku – bez privatizacije

luka_novisad
Gradski Odbor LSV se protivi ideji privatizacije Luke Novi Sad, jer smatra da ona ima strateški ekonomski značaj kako za Novi Sad tako i za celu Vojvodinu, ali i šire.

Kako su se u proteklih nekoliko nedelja pojavile spekulacije o mogućoj privatizaciji preduzeća Luka AD Novi Sad, kao i o jasno iskazanom protivljenju ovoj ideji od strane zaposlenih u ovom preduzeću, želimo jasno da iskažemo stav LSV Novog Sada o ovoj temi.

Smatramo da nema potrebe prodavati ovakvo preduzeće, jer se ono nalazi na najznačajnijoj rečnoj saobraćajnici u Evropi i kao takvo predstavlja značajnu polugu privrednog razvoja grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine.

Luka Novi Sad je osnovana 1982. godine sa pretežnom delatnošću pretovar tereta i za spoljnotrgovinski promet. Danas ima nešto više od stotinu zaposlenih, četiri skladišta kapaciteta, brod, i raspolaže državnim građevinskim zemljištem površine od oko 30 hektara. Upisani kapital kod Agencije za privredne registre je 7.200.364,62 eura. Po jednoj proceni Luka AD Novi Sad raspolaže sa ukupnom imovinom od oko 50 miliona eura. Takođe, napominjemo da ovo preduzeće ima vrlo dobre bilanse te da, i pored ekonomske krize koja je aktuelna poslednjih godina, ostvaruje dobre rezultate, a zaposleni u njoj su vrlo zadovoljni.

Naše je mišljenje da treba sprečiti pokušaj da se pokretna imovina prebaci na novonastajuću kćerku firmu “Nova Luka”, jer postoji realna šansa da se na taj način proda Luka AD Novi Sad, odnosno jedan veliki deo nje s obzirom na to da aktuelni republički Zakon o lukama predviđa da se lučka infrastruktura ne može privatizovati pošto predstavlja javno dobro.

Prethodni tekstAkcije i sportski duh
Sledeći tekstDeveta sednica IO GrO LSV NS