Zašto se digitalizacijom kulturne baštine bavi Treća Srbija a ne ustanove kulture?

td_324x160

Povodom najavljenih aktivnosti na projektu “Digitalizacija kulturne baštine Novog Sada”, od strane čelnika Kulturnog centra Grada Novog Sada, JP Informatika i Gradskog veća za kulturu, želimo javnosti da skrenemo pažnju na čtav niz organizacionih propusta koji mogu da kompromituju čitavu akciju i dovedu do toga da ona bude realizovana na neefikasan i pogrešan način.

Digitalizacija kulturne baštine je delatnost u kojoj ključne aktivnosti treba da budu poverene ustanovama kulture koje su osnovane sa zadatkom da promovišu i čuvaju kulturnu baštinu: bibliotekama, muzejima, arhivima i zavodima za zaštitu spomenika kulture. Mnoge od ovih ustanova na teritoriji Grada Novog Sada su već pokrenule značajne aktivnosti tim povodom, poput Gradske biblioteke, Matice srpske i Arhiva Vojvodine, te bi stoga bilo mnogo racionalnije omogućiti im da nastave sa tim projektima, na osnovu stručnih i profesionalnih kriterijuma, na šta ih obavezuju i važeći propisi iz oblasti kulture. Smatramo da je posrednička uloga Kulturnog centra Grada, kao „resursnog centra” u ovoj delatnosti nepotrebna i nejasna, s obzirom na to da ova ustanova nema stručne niti kadrovske potencijale, niti je njenim osnivačkim aktom propisano da se ona time bavi.

Posebno nam je nejasna uloga aktivista pokreta Treća Srbija kao promotera čitave akcije, koja budi otvorenu sumnju da je jedna veoma važna aktivnost na polju promocije i očuvanja kulturnih vrednosti Novog Sada zloupotrebljena za poslovne transakcije između JP Informatike i Kulturnog Centra, preduzeća i ustanove kojima kadruje ista interesna grupacija – Treća Srbija.

Zbog toga zahtevamo da se aktivnosti i sredstva namenjena za ovaj projekat preusmere ka ustanovama koje su dužne da rade na digitalizaciji svojih zbirki i fondova u sklopu svoje osnovne delatnosti, a koje bi, u saradnji sa Gradskom upravom za kulturu, na osnovu stručnih i profesionalnih kriterijuma, predložile i realizovale programe digitalizacije svoje građe dostupne široj javnost u sklopu zajedničke prezentacije.

 

Savet za kulturu

Gradskog odbora

Lige socijaldemokrata Vojvodine Novi Sad

Prethodni tekstZato Novi Sad propada
Sledeći tekstKolar: EU je svetla budućnost Srbije